Relacioni model baza podatka i Edgar F. Codd

Relacioni model na kome je baziran i SQL je osmislio Edgar F. Codd. SQL kao jezik je standardizovan 1986. godine (kada sam ja imao 7 godina) i to je univerzalni jezik sa kojim rukujemo sa različitim bazama podataka. Na sajtu History Computer možete se upoznati opširnije sa životom tvorca relacionog modela koga smo pomenuli već, Edgara Codd-a.

Sistem za upravljanje relacionim bazama podataka. - RDBMS

Relacioni model baza podataka (RDBMS) je najčešći model za organizovanje i upravljanje podacima u bazama podataka. Pa da se malo upoznamo sa njim. Sistem je popularan u mnogome zbog svoje preglednosti i jednostavnosti prikaza.

Podaci su organizovani u tabele:

  • Podaci su organizovani u dvodimenzionalne tabele, povezane relacijama.
  • Svaka tabela ima redove (recorde) koji predstavljaju pojedinačne zapise i kolone (atribute) koji predstavljaju svojstva tih zapisa.

Odnos između tabela:

  • Tabele se povezuju međusobno pomoću zajedničkih kolona, što omogućava povezivanje i kombinovanje podataka iz različitih tabela.
  • Ove veze između tabela čine osnovu za kompleksne upite i analize podataka.

Rekli smo da je SQL (Structured Query Language) jezik standardizovan za pisanje upita, a najpoznatiji engine je MySQL. Ovaj jezik je jedan i od najvažnijih i najtraženijih programerskih znanja, mi to obradjujemo na našem Full stack development kursu kao i na Python i SQL kursu.

Primeri RDBMS-a uključuju pored MySQL- a koji smo pomenuli, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server i druge…..

database

Prednosti relacionog modela:

Ovaj sistem je organizovan i lak za razumevanje i korišćenje.

Veome je fleksibilan omogućava lako dodavanje, brisanje ili uređivanje podataka.

Veome efikazan za optimizovanje upita i analize podataka.

Zbog pobrojanih prednosti, relacioni model je postao dominantan standard za upravljanje bazama podataka u najširem spektru, od manjih baza do velikih poslovnih  sistema.

Edgar F. Codd

 
Slika – Wikipedia

Edgar F. Codd  je britanski informatičar koji je imao ogromnog uticaja na razvoj baze podataka. Najpoznatiji je po tome što je stvorio relacioni model za upravljanje bazama podataka, što je temelj za razvoj svih relacionalnih baza podataka koje danas koristimo.

  • Živeo je od 1923. do 2003.
  • Radio za IBM, a 1970. godine predstavio je svoj relacioni model.
  • Njegov model je značajan napredak u odnosu na prethodne modele baza podataka i brzo je postao dominantan standard.
  • Dobio je prestižnu nagradu Tjuring 1981. godine, prestižnu nagradu u oblasti računarstva, za svoj rad na relacionalnom modelu.

Edgar Codd se smatra jednim od otaca baze podataka. Njegov rad je ostavio nemerljiv i trajan uticaj na način skladištenja i upravljanja podacima. Njegova teorija i osnove relacionalnog modela se i danas koristi u gotovo svim modernim sistemima za upravljanje bazama podataka.

Pogledajte ovaj interesantan video i prosetajte kroz istoriju baza podataka.