Front end development kurs obuhvata tri osnovna stuba weba: html, css i java script. Ali i dodatke kao što su SASS, css sa super moćima, sada već nezaobilazni preprocesor, zatim Git kao ključni alat za verzionisanje koda, veoma važan u timskom radu. Od java script biblioteka koristićemo Jquery. Svaka oblaste će imati zadatke i projekte koji prate tematiku. Ideja kursa je da posle završenih lekcija i projekata budete samostalni, naučićete i rad na serveru, u Cpanelu, kako se postavlja sajt i detalje oko zakupa domena i sve te propratne bitne stvari.

Informacije o kursu

Instruktor na kursu

websites workshop websites workshop Autor

Besplatan kurs

FREE
0%